Thể Thao

Chuyên mục thể thao của BK8 cung cấp đa dạng về các môn thể thao và những thông tin hữu ích để người chơi có thể nắm bắt được những thông tin mới nhất mà bk8 gửi đến người choi khi tham gia tại BK8.