Tin Tức

Với chuyên mục tin tức của BK8. Chúng tôi đã tổng hợp lại những tin tức tuyệt vời đành cho những người yêu thích bộ môn này. Với mục tiêu cung cấp cho người chơi khi tham gia vào BK8 có thể nắm bắt kịp thời những tin tức mới nhất đền từ website BK8.